Wie zijn wij

Het project LGG  is bedacht en gestart in Leiden door een theologe Ds Françoise Weber, franstalig predikant en een huisarts Guus Nering Bogel . 

We worden daarbij ondersteund en geinspireerd door velen (zie de lijst verderop): huisartsen van de Cooperatie Cello in Leiden , dietisten, diabetes-verpleegkundigen, kerken, diaconieen (het maatschappelijk werk van de kerken) en kerkleden.

Wat is ons doel: Delen van kennis over de keuzen die wij maken betreffende voeding gezondheid en ons budget , bewustwording ,  elkaar aanmoedigen en ons laten aanmoedigen om keuzes te maken waardoor  we eerlijker  , zinvoller,  gezonder en bovendien lekker eten voor weinig geld. We sillen elkaar ontmoeten: De hemelbestormer die het milieu wil beschermen , de idealist die vindt dat eten voor iedereen gratis zou moeten zijn, degene die gezonder wil eten , degene die goedkoper wil (of moet) eten.

We denken steeds aan drie aspecten: voedingswaarde (ingredienten, wat is het recept?), budget (wat kost het en vooral: wat is het waard?) , zingeving/bewustwording (wat is je (verborgen) motivatie) om keuzes voor je voeding en voor je levenswijze te maken ?

Hoe willen we ons doel bereiken: We willen een platform zijn waar we kennis beschikbaar stellen, methodes aanreiken om die kennis in de eigen kring te verspreiden. We willen ideeen en kennis van anderen ontvangen en doorgeven. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor geinspireerden van welke gezindte dan ook. We willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies en vooral putten uit ieders eigen kracht (1+1=3 of meer!).

Wat hebben we tot nu bereikt:

Website Franse versie, Nederlandse versie (klik op het vlaggetje van uw taal)

Workshops waarin we kookten en onze ideen met elkaar bespraken (waaruit voortgekomen  op de kook toe

Zinvolle maaltijden thuis  Leiden , Brussel , Parijs? Napels?  Zinvolle maatijden

Verzamel Gezond Actie VGA  

Ondersteuning van een opvanghuis,  VGA en Zinvolle maaltijd 

Eerste contacten in buitenland waar interesse bestat voor onze plannen