Zinvol Koken Workshops Hoe is het begonnen

HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN

De eerste kiemen van Lekker Gezond Goedkoop en Zinvol Koken de anti-crisis-keuken.

Het begint vaak met en verhaaltje , de ideeen zweven rond, je pikt ze op of niet, maar alles is er al.

Wat ons betreft is het begonnen met een verhaaltje, met een klein meisje, meer precies toen de dominee haar en haar moeder bezocht – Kerst 2012.

Of is het begonnen toen de dominee de dokter tegenkwam – wat zeg ik, steeds vaker tegen kwam. In elk geval is het met hem dat zij enkele maanden het project heeft uitgebroed. – Begin 2013

Misschien was het toch nog eerder toen zij de bijeenkomsten van de franstalige christelijke kerken uit den Haag en omgeving organiseerde rond het thema : ‘Kerk zijn in crisis-tijd’ – januari 2012

In ieder geval is het uitgegroeid en kreeg het vorm op de Dag van de Commissie van Zending van de Waalse Kerken in Nederland waar zij toen werkte – nu ja, oké, waar ik werkte  – ik ben  die ‘zij’ die op het toetsenbord rammelt. Die dag had het zelfde thema had geadopteerd. – mei 2013

Er waren ook andere ontmoetingen met mensen die honger hadden. En met mensen die zich ontfermen over hen die honger hebben. De mensen zonder verblijfspapieren ” illegalen? ” van Afrikaanse afkomst en meer in het bijzonder hun begeleider in de tijdelijke opvang. En die kunstenaar die in deeltijd voor de daklozen werkte. –januari 2013

In ieder geval werd het echt menens binnen de groep van de Wereld Gebedsdag. Allen maar vrouwen zult u mij zeggen… zij voeden de wereld. – maart 2013

En niet te vergeten het Diakonaal centrum de Bakkerij van de stad Leiden die het project adopteert en het eerste zetje in de rug geeft – november 2013 – en daarna op eigen vleugels verder gaat na een jaar fondsenwerving.

In feite is het pas echt serieus begonnen toen meerdere personen het idee serieus namen. Je kunt wel stellen dat zij, de dominee dus,  zonder haar zuster de diabetesverpleegkundige en zonder haar vriend de dokter niet de kracht had gevonden om bergen te verzetten. – Kerst 2012 tot vandaag

En niet te vergeten het medisch centrum van samenwerkende huisartsen Cello dat juist bezig was een doelgericht voedingsproject met restaurants van de grond te tillen – in 2012 – en dat direct inhaakt op het idee om van gedachten te wisselen over de diepere motieven, al dan niet religieus, met leerling-anti-crisis-koks – mei 2013

En natuurlijk waren daar ook de collega’s, de vrienden, de buurvrouwen, de kerkleden en mensen die we nog niet kenden maar die partners werden: FengFeng , kunstenaar beeldhouwer, begeleider op de daklozen opvang, voor de workshop op het opvanghuis Imani ; Shani, ook voor Imani; mijn partner Guus Nering Bogel, huisarts, voor het betrekken van de dietistes ; Walter Schrader, zijn collega huisarts voor het élan; Paul Brommet, priester van de Oud Katholieken en straatpastor voor de experimentele workshop; mijn zuster Laurence Weber, Diabetes verpleegkundige voor de educatieve pouwerpoints; Jaqueline Henrot, biologe voor het management; Patricia Mabolia, maatschappelijk werkster voor de workshop van de DAF (Afrikaanse Diakonie) ; Piet Warmenhoven, dominee en Herbraist, voor de Workshop ZuidWest; Ton Snepvangers coordinator van het Diakonaal Centrum de Bakkerij; Louise Dencher, voor de trainings-zaterdagen; Henriette van Rijn, voor de redactie ; Fifi Asante, Rose Libbenga et Flavie Nganga, de eerste gediplomeerden ; Mies van der Niet, voor de vertalingen.

En ook de mensen die er voor zorgden dat we deel konden nemen aan conferenties, ontmoetingen en evenementen van de kerken of de wijk. – Voorjaar 2014 –

En al die mensen die de draad oppakken, contact opnemen om de boodschap verder te verspreiden, de gereedschappen, de geest van het project: kennis en vaardigheden delen zonder de les te lezen en hun enthousiasme te delen zonder hun tijd in rekening te brengen.

Want voor de mensen, de levenden, telt men zijn geld niet.