NIEUWS

September 2018

platform

In samenwerking met het Platform Kerkvrijwilligers Spijkenisse en omgeving  – voor aanwezigheid van kerken in de Hartelborgt – hebben we 320 zakjes walnoten aan de voedselbank kunnen aanleveren.

Met dank aan de eigenaresse van de bomen voor het delen van de oogst.

 

walnoten

Op een kaartje het volgende :

Deze walnoten zijn hier in de buurt verzameld. Het zou zonde zijn om ze alleen door de vogels te laten opeten. Noten bevatten veel gezonde eiwitten en vetten.Met noten in je menu kun je makkelijk een volwaardige maaltijd zonder vlees of vis klaarmaken.

 

 

Januari 2018

Vervolg op het Zinvol Eten Spel: een dergelijke activiteit met kookateliers voorbereiden die aansluit op het onderwijs van de doelgroep, de voorbereiding op zelfstandig wonen ondersteunt, de uitdaging om voor eigen gezonde voeding te zorgen en daarbij ook nog binnen je budget te blijven helpt realiseren.

3 aspecten

Herfst 2017 – heden

Ontwikkelen van een verbeterde lay-out van de Zinvol Eten Quiz van LGG.

Ontwikkelen van een vervolg-quiz

Zomer  2017 

De Quiz van LGG:  het Zinvol Eten Spel:

maaltijd quiz gevangenis

In 2017 ontwikkelden we een Spel om gesprekken over zingeving , voeding en omgaan met geld te starten wanneer het niet mogelijk is gezamenlijk een maaltijd te bereiden. Het betrof hier een zeer specifieke doelgroep: jongens en jonge mannen van 15 tot 25 jaar in moeilijke sociale omstandigheden.

Het Zinvol Eten Spel is zo gemaakt dat deze met zeer diverse groepen te spelen is. Het gesprek over de inhoud of de toelichting op het juiste antwoord kan door de spelleiders aangepast worden al naar gelang de achtergrond van de deelnemers.We speelden dit Zinvol Eten Spel tijdens de warme avondmaaltijd. Het spel duurde niet langer dan de maaltijd, ongeveer een half uur.

Opzet was een speelse benadering om interesse voor het onderwerp te wekken en een ingang te bieden voor enige (zelf)reflectie over de eigen opvattingen. Om praktische/organisatorische redenen was gezamenlijk koken (nog) niet mogelijk. Misschien dat hieruit initiatieven kunnen volgen om een dergelijke activiteit te laten aansluiten op het onderwijs van betrokkenen, de voorbereiding op zelfstandig wonen, de uitdaging om voor eigen gezonde voeding te zorgen en daarbij ook nog binnen je budget te blijven. Hierbij komen als vanzelf ook levensbeschouwelijke en zingeving aspecten aan de orde: wat is voor jou belangrijk, wat is eerlijk, in hoeverre wil je rekening houden met wat voor anderen belangrijk is. Als speels element voegden we jongleren met twee of drie ballen toe om de scores te verhogen. Immers als je een maaltijd wilt bereiden die aan alle criteria voldoet – Lekker, ook voor de geest (zingeving),  Gezond (voedingsleer) , en Goedkoop (binnen je budget) – dan moet je ook al die ballen in de lucht houden. Daarnaast bleek de Quiz een goede ingang om de overeenkomsten tussen verschillende religies te bespreken en mogelijk ook om fundamentalistische vooroordelen over religie, voeding en geld te bestrijden.

OKTOBER 2016

Dokter Nering Bögel neemt afscheid van zijn patienten : Vrijdag 7 oktober 15.30 uur tot  17.00uur  in Hof van Sijthoff Doezastraat 1b (naast CELLO). Als u zich afvraagt of hij zich gaat vervelen : hij zal meer tijd besteden aan LGG : Lekker Gezond Goedkoop, een bewustwordingsproject over voeding en keuzes in het leven. U kunt er meer over lezen op deze site.

Wilt u bijdragen aan het afscheid dokter Nering Bögel ? U doet hem een groot plezier door zelf een ZInvolle maaltijd  voor  vrienden of familie te bereiden en te praten over uw keuzes en het resultaat op facebook te plaatsen. Uw ervaringen helpen ons om weer nieuwe en betere ideeën te ontwikkelen.

Wilt u liever op een andere manier de plannen van LGG ondersteunen: op het afscheid zal een een spaarpotje staan, uw bijdrage wordt gebruikt  voor de oprichtingskosten van de stichting LGG en voor de kosten van beheer van het project, website enz.

Ook blijft hij Cello ondersteunen.

JULI 2016

Het project vindt weerklank in Madagascar , het is relevant voor het werk aan de ontwikkelings theologie ; Nieuwe recepten, nieuwe gereedschappen, nieuwe kansen.

Wordt vervolgd, 

 

 

JUNI 2016

Onze bak in de Kweektuin van het Singelpark project van de gemeente Leiden begint vrucht te dragen : We sluiten ons aan bij de beweging » Incroyables comestibles / Nourriture à partager : (vergelijkbaar met de Eetbare Stad) »  Het net wordt over de bak gespannen zodat niet alleen de vogels LekkerGezondGratis plukken. We hopen dat de gemeente het idee voor het hele Singelpark-project wil toepassen !


13

MEI 2016

Export van het project in het buitenlands netwerk voor vertalingen in andere talen en aanpassingen van smaken, andere kosten en andere argumenten. Een groet aan de Guinee-Bissause en Congoleese gemeenschap in Brussel, de Angoleese gemeenschap in Manchester en de Fransen in Napels

. IMG_4870IMG_4975

 

MAART APRIL 2016

De gratis-en-niet-voor-niets-maaltijden als aanleiding voor een avond met vrienden met heel verschillende achtergronden.

IMG_4431

FEBRUARI 2016 : DE VERSIE DOE-HET-ZELF-THUIS : GEDEELDE MAALTIJD ZONDER AFREKENEN

We zijn gestart ! Voor de aanhangers van een zinvolle keuken, een goed gesprek, en vernieuwingen wordt een nieuwe versie : de anti-crisis-keuken-thuis gestart. Dit is Repas-partagé-sans-compter. Zie ook: Page Facebook (beide links zijn in het frans maar binnenkoirt ook meer informatie op deze site)

TO DO LIST : Breng je idealen weer tot leven / Regel een doe-het-zelf kit voor een gedeelde maaltijd zonder afrekenen (gratis maaltijd niet voor niets) / Nodig je buren uit / Vrolijk koken / Kletsen en ideen delen tijdens de maaltijd / Geef de doe-het-zelf kit door aan de volgende

SEPTEMBER 2015 : HET DIACONAAL CENTRUM de BAKKERIJ GAAT OP EIGEN VLEUGELS VERDER.

De organisatie die oorspronkelijk het project adopteerde om de ontwikkeling van LekkerGezondGoedkoop te ondersteunen kiest ervoor om zonder de oprichters verder te gaan. Ook dat is mogelijk. Kennis en ideeën kunnen op honderden manieren gedeeld worden. We hopen dat zij in de sfeer van ‘samen delen’ doorgaan en hun vondsten , moeilijkheden en successen blijven delen, on-line en in het echte leven zie verder https://www.opdekooktoe.nl  

JUIN 2015 : TUINBONEN VAN HET PROJECT IN DE KWEEKTUIN

Eerste oogst bij ons vak in de Kweektuin, in Leiden. Binnenkort gekookt samen met het team voor een Lekker Gezond Gratis soep.IMG_1499

Twee jaar geleden hebben de initiatief nemers van de Singel Park ons voorgesteld een vak te adopteren. Tijdens de start week end van LGG werd een appelboom geplanteerd. Een jaar lang werd het onderhoudt door Paul Brommet, straatpastoor, in samenwerking met mensen van de Binnenvest, die ook een vak daar hebben, en die voor andere vruchten gezorgd hebben. Nu gaat het door met de initiatief nemers van LGG, hieronder met het team van vrijwilligers.

IMG_1539

 

MEI 2015 : ONDERVERDELING VAN HET PROJECT IN DRIE VARIANTEN VAN HET BASIS PROJECT

  1. Lekker Gezond Goedkoop/De Bakkerij, contact : Gerda Pieters, coordinator bij De Bakkerij.
  2. Lekker Gezond Goedkoop/Diët op de kaart, contact : Guus Nering Bögel, huisarts, voorzitter van Cello.
  3. Lekker Gezond Goedkoop/Soupe Au Caillou, contact Françoise Weber, Franstalig predikant online.

MAART 2015 : DE TWEEDE FASE IN NU VAN START GEGAAN

De afgelopen twee jaar bent u betrokken geweest bij het project Lekker Gezond Goedkoop. Wij danken u hierbij voor de steun, de aandacht tijdens de start van het project en / of voor het deelnemen tijdens de proeffase.

De tweede fase waar wij zo naar uitkeken is nu van start gegaan! Het werven van fondsen duurde langer dan verwacht, maar Diaconaal Centrum De Bakkerij heeft inmiddels diverse instanties bereid gevonden om het project structureel financieel te ondersteunen. Met groot genoegen kunnen wij u dan ook melden dat per 1 maart 2015 twee parttime medewerkers zijn aangesteld om het project te gaan coördineren, te weten Gerda Pieters en Tamara Breton. Zij willen graag van uw kennis en deskundigheid gebruik maken om dit project verder te leiden en uit te bouwen en zouden hiervoor graag met u in contact komen. Wilt u hen laten weten of er interesse is om mee te werken aan het project? Hun gegevens staan onderaan deze brief.

Met de wens dat onze naasten de hoop weer vinden ondanks de moeilijke tijden en dat wij samen de crisistijd kunnen overwinnen, wensen wij sterkte en succes aan het nieuwe team en tonen haar onze steun en welwillendheid.

Met vriendelijke groet,

Françoise Weber, Franstalig predikant, Protestantse Kerk in Nederland, initiatiefnemer project LGG, pasteur.weber@gmail.com

Guus Nering Bögel huisarts Cello, Coöperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken, project Diëet op de Kaart, neringb@xs4all.nl

Au Revoir

Contactgegevens nieuwe projectmedewerkers LGG: Gerda Pieters : gpieters@debakkerijleiden.nl / Tamara Breton : tamarabreton@debakkerijleiden.nl tel: 071-5144965 / Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden, www.debakkerijleiden.nl

Tamara en Gerda

 

OKTOBER 2013 : PROEFATELIER MET FRANSTALIGEN AFRIKANEN

Een gemotiveerde ploeg gaat aan de slag . Door hun ervaringen kregen de ateliers hun uiteindelijke vorm.

dsc_0498

AOUT 2013 

Na een serie van drie workshops als deelnemer en vervolgens een serie als mede-begeleider : de eerste gediplomeerde LGG-begeleiders.

Gediplomeerd participanten : Akosua Asante, Flavie Nganga, Rose Libbenga.

Gediplomeerd participanten : Akosua Asante, Flavie Nganga, Rose Libbenga.

FEBRUARI 2013

Een van de eerste Zinvol Koken varianten bij het opvanghuis Imani in Leiden samen met de initiatiefnemer van het project “De tafel van 6”, Feng, van de Binnenvest.

Zinvol Koken bij Imani, 12 feb 2013.

Zinvol Koken bij Imani, 12 feb 2013.